Над какво работим

Последни новини

Разговор безкраен. Проектът: Македония

„Разговор безкраен. Проектът: Македония“ е театрално представление вдъхновено от актуалната обществена и политическа обстановка между България и Република Северна Македония. Публичният дебат от двете страни на границата е винаги емоционален …

Достъп 2023 – АКТУАЛНО

Нашата пътуваща програма продължава да разпространява независими продукции в малки населени места и да радва публиката с разнообразни и иновативни артистични форми. Тук може да следите населените места и артистичните …

Предстои втората обучителна сесия за дигитален маркетинг “Дигитален Достъп”

През 2021 и 2022 година Фондация “Арт Офис” организира и проведе над 20 обучителни сесии по маркетинг за независими артисти с над 130 участници. Тази година, обучителната програма “Дигитален достъп” …

Фондация Арт Офис

За нас

„Арт Офис” работи за развитие на публиката на съвременно изкуство и привличане на млади хора в залите, съдейства за подобряване на институционалната среда и разширяване на възможностите за финансиране на изкуствата в България.

Цели

Да съдейства за разнообразяване и повишаване качеството на културния живот в страната чрез по-лесния и широк достъп на публиката до съвременно некомерсиално изкуство;

Да създаде и приложи на практика модел за професионален арт маркетинг, като по този начин допринесе за институционалното укрепване на артистичните организации и ги запознае с добри практики за професионална промоция и дистрибуция на творчески продукти;

Да запознае артистите с модели на пазарно ориентирано представяне на тяхното творчество, като по този начин повиши ефективността от вложените ресурси;

Да насърчава развитието на публиката на съвременно некомерсиално изкуство и привличане на млади хора в залите;

Да спомага за подобряване на институционалната среда и възможностите за финансиране на съвременно некомерсиално изкуство в България;

Да насърчава представянето на българското съвременно некомерсиално изкуство в чужбина.

Работим в партньорство с