Фондация Арт Офис

За нас

„Арт Офис” работи за развитие на публиката на съвременно изкуство и привличане на млади хора в залите, съдейства за подобряване на институционалната среда и разширяване на възможностите за финансиране на изкуствата в България.

Цели

Да съдейства за разнообразяване и повишаване качеството на културния живот в страната чрез по-лесния и широк достъп на публиката до съвременно некомерсиално изкуство;

Да създаде и приложи на практика модел за професионален арт маркетинг, като по този начин допринесе за институционалното укрепване на артистичните организации и ги запознае с добри практики за професионална промоция и дистрибуция на творчески продукти;

Да запознае артистите с модели на пазарно ориентирано представяне на тяхното творчество, като по този начин повиши ефективността от вложените ресурси;

Да насърчава развитието на публиката на съвременно некомерсиално изкуство и привличане на млади хора в залите;

Да спомага за подобряване на институционалната среда и възможностите за финансиране на съвременно некомерсиално изкуство в България;

Да насърчава представянето на българското съвременно некомерсиално изкуство в чужбина.

Над какво работим

Последни новини

Квартална сцена в Северозапада – Видин и Белоградчик

Пътуващият фестивал за изпълнителски изкуства “Квартална сцена” пристигна в Северозападна България с програма в Белоградчик и Видин. От 1 до 4 октомври в двата града се проведоха театрални представления и …

Сцена в парка – Варна

Пътуващият фестивал за изпълнителски изкуства “Квартална сцена” пристигна във Варна. На 12 и 13 септември в парк “Възраждане” се случват театрални представления, детски ателиета и още много други приятни изненади. …