• Информация от богата база данни за индивидуални артисти и артистични групи, културни организации, фестивали, неправителствени и други организации в областта на културата;
  • Информация за потенциални партньори в страната и чужбина;
  • Информация по индивидуална заявка;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *