ЗА АРТИСТИ

„АРТ ОФИС” предлага на автори и изпълнители на произведения на изпълнителските изкуства, индивидуални артисти, артистични организации и институции съдействие за:

  • Планиране на културното събитие;
  • Осъществяване на контакт с мениджъри на подходящи сцени и договаряне на време и място за представяне на произведението;
  • Договаряне на конкретни условия между автора, „АРТ ОФИС” и приемащата страна/организатор;
  • Разгласа и реклама, включваща:
   – пакет от комуникационни и рекламни мерки (подготовка на прессъобщение и работа с медиите,       – изработване на печатни и други промоционални материали);
   – публикуване на рекламна информация на Интернет страницата на „АРТ ОФИС”;
  • Цялостна логистична организация на гастрол;
  • Критическо отразяване на събитието (при възможност);
  • Изработване на краен продукт – CD, запис на продукцията (при възможност);
  • Информация за набиране на допълнителни средства за разпространение по финансиращи програми и от бизнес организации (при възможност);

Условия за предоставяне на услугите:

 • Съдържанието, оформлението и качеството на рекламните материали се определят от „АРТ ОФИС”.
 • До края на 2008 г. предлаганите услуги са безплатни за произведения на изпълнителските изкуства, селекционирани за разпространение от „АРТ ОФИС”.

ЗА КУЛТУРНИ МЕНИДЖЪРИ

„АРТ ОФИС” предлага съдействие на мениджъри (организатори и програматори на културни събития) чрез предоставяне на:

 • Информация за артисти и артистични групи и готови културни продукции;
 • Информация за техническите параметри и мащаба на продукциите;
 • Готови печатни и други промоционални материали за разпространение на културните продукции;
 • Консултации за по-доброто представяне на предлаганите произведения;
 • Консултации за привличане и развитие на публиката;
 • Информация за набиране на допълнителни средства за разпространение по финансиращи програми и от бизнес организации (при възможност);
 • Условия за предоставяне на услугите:
 • Форматът и детайлността на информацията се определят от „АРТ ОФИС”;
 • Съдържанието, оформлението и качеството на рекламните материали се определят от „АРТ ОФИС”;
 • До края на 2008 г. предлаганите услуги са безплатни за мениджъри, с които „АРТ ОФИС” разпространява селекционирани произведения на изпълнителските изкуства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *