Фондация “Арт Офис” организира обучения по дигитален маркетинг за независими артисти

През февруари стартира първата серия от обучения за дигитален маркетинг, съобразени със специфичните цели и нужди на независимите артисти. Тя ще даде на участниците ефективни съвети и техники за дигитален маркетинг, адаптирани за културния сектор.

Обученията в програмата “Дигитален Достъп” се водят от лектори с богат практически опит и доказани резултати в сферата на маркетинга. Четирите сесии на обучението ще покрият:

  • Основи на дигиталния маркетинг
  • Дигитален маркетинг във Facebook
  • Дигитален маркетинг в Instagram
  • Популяризиране на събития и изграждане на комуникационен план

От преминалите успешно обучението ще бъдат селектирани проекти, които да получат практическа подкрепа. Артистите ще работят с маркетинг експерт и член на екипа на Фондация “Арт Офис” за популяризирането на конкретен свой проект. Като част от процеса ще получите целеви рекламен бюджет и постоянна менторска подкрепа за реализацията на комуникационната кампания.

Обучителната програма е част от “ДОСТЪП – Програма на Фондация Арт Офис за разпространение на готова културна продукция, обучение на независими културни оператори и работа с местни общности” и се осъществява с подкрепата на Национален фонд “Култура”.