Изкуство в контейнер

В рамките на трите летни месеца на 2017 – от юни до септември, в подвижни сцени (контейнери) бяха представени различни по характер и жанр събития, сред които литературни четения, кинопрожекции …

Градски Истории

С този проект фондация „Арт Офис” осъществява сътрудничество между Варна, София и Велико Търново, в което независими артисти от трите града представиха своя поглед към градските пространства, чрез различни изразни …