• Проучвания на пазара на културни продукти в страната;
  • Проучвания на нагласите и потребностите на публиката на съвременно изкуство;
  • Изготвяне на стратегии и програми за привличане и работа с публиката;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *