Арт Офис” предлага на организатори на официални форуми (конгреси, семинари, симпозиуми, чествания и т.н.), на бизнес организации и туристически фирми:

Организиране на цялостна културна програма;
Организиране на посещение на културно събитие;
Осигуряване на нетрадиционно пространство и културна програма за специални фирмени събития;
Подготовка на пакети за културен туризъм;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *