За мениджъри на културни организации и сцени, организатори на културни събития, артисти, общински служители и други работещи в сферата на създаването и разпространението на културни продукти.

    • Практическо обучение по културен мениджмънт с акцент върху арт маркетинг, съобразено с конкретните потребности на участниците;
    • Семинари за обмяна на опит и запознаване с добри практики за представяне и разпространение на културни продукти и развитие на публиката.

За работещите в културни организации, неправителствени организации с интереси към дарителството и културната сфера, бизнеса, държавната и общинска администрация, журналисти и консултанти:

  • Дискусии по въпроси, свързани с финансирането на процеса по създаването и разпространението на съвременно изкуство в България.

Условия за предоставяне на услугите:

  • Образователните услуги (с изключение на дебатите) са платени. За участници с доказани резултати в областта на разпространението има възможност за стипендии.
  • Практическото обучение по културен мениджмънт се предоставя както на частни, така и на държавни и неправителствени културни организации, съобразно степента на техните познания и опитност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *