• Разработване на проект в сферата на изпълнителските изкуства;
  • Управление на проект;
  • Оценка за изпълнимостта на проект;
  • Отчитане на проект;
  • Мониторинг на проект;
  • Консултации за начини на търсене и създаване на връзки с културни организации в страната и чужбина

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *