• Преводачески услуги;
  • Финансов мениджмънт на културен проект/културна организация;
  • Данъчни консултации на НПО;
  • Счетоводство на НПО;
  • Представителство и посредничество;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *