АТЕЛИЕ по Метода Сузуки и Viewpoints с Елън Лорън в ТР “Сфумато”

Метод Сузуки за обучение на актьори и обучение Гледни точки Viewpoints,

С ръководител Елън Лорън, създател и артистичен директор на компания СИТИ, Ню Йорк

МЕТОД СУЗУКИ

Разработен от международно признатия режисьор Тадаши Сузуки и компания Сузуки, основното значение на метода Сузуки е възстановяването на целостта на човешкото тяло в театрален контекст и разкриването на вродените изразителни възможности на актьора. Основаващо се на строга физическа дисциплина, изградена върху разнообразни влияния на балета, традиционния японски и гръцки театър, бойните изкуства, обучението има за цел да повиши емоционалната и физическата сила, както и ангажимента на актьора към всеки един момент на сцената. Вниманието е насочено към долната част на тялото и лексиката на движението на краката, към засилване контрола на дишането на актьора и концентрацията.

ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Техника на импровизация, която се заражда и развива от постмодерния танцов свят. За първи път е артикулирана от хореографа Мери Овърлай, която разчупва двете доминиращи теми, с които изпълнителите се занимават – времето и пространството – в шест категории. Тя нарича своя подход Шестте гледни точки. Членовете на компания Сити разширяват понятията на  Овърлай и ги адаптират за актьори. Гледни точки позволява на група актьори да функционират заедно спонтанно и интуитивно, и бързо да генерират смела театрална работа. Техниката развива гъвкавост, артикулация и сила в движението, и прави възможна ансамбловата игра.

Уъркшопът се организира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”, чрез Програмата за българо-американски обмен в областта на театъра, администрирана от Фондация „Арт Офис”.