Приключи последният девети етап от програмата “Изкуство в движение”

Благодарение на десетгодишната си продължителност програмата „Изкуство в движение” се превърна в един от най-разпознаваемите инструменти за подкрепа на вътрешната мобилност на независимите артисти в България. В нейно лице те видяха не само възможност за финансиране на турнетата си, но и търсиха съвети за подобряване на работата си и съдействие за намиране на допълнителни средства (извън ресурсите на Програмата) за осъществяване на проектите си.

Последният девети етап бе реализиран в периода юли 2019 г. – юни 2021 г.

Намеренията на Фондация „Арт Офис“ бе да концентрира усилията си върху малки и изолирани общности, като разработи модел на добри практики за работа в малки населени места. В този последен програмен период, въпреки непредвидените обстоятелства около пандемията 36 артистични компании успяха да пътуват и да представят 73 проекта. Това бяха преди всичко представления за деца, музикални, драматични и танцови постановки, но също така неизменно присъстваха циркови програми, мултижанрови пърформанси. Наблюдава се нарастване на броя на участниците, като към настоящия момент обхваща четири основни групи:

  • Независими формации (театрални, танцови, музикални);
  • Фестивали, които включват в програмата си продукции на независимото изкуство;
  • Общински администрации, които включват в културните си календари продукции на независими артисти;
  • Независими пространства, които програмират събития целогодишно;

Акцент беше поставен върху малките населени места и осигуряването на достъп до култура в селища, в които рядко гостуват професионални творчески формации, а в условията на пандемия малките градове и села останаха изцяло извън фокуса на много културни оператори. А добавеният резултат беше факта, че в тези по-малки населени места въпреки, че гостуващата продукция е предимно за детска аудитория, всички жители се превръщат в зрители и участници в събитията.

Броят на зрителите, посетили финансираните събития, бе приблизително 18 000,  или средно между 80 и 200 души за едно участие.

Благодарение на добрите резултати и дългогодишното ни партньорство с общинските администрации, независимите артисти се превърнаха в традиционна част от културния календар на все повече градове. Добрата ни работа с общини като Видин, Севлиево, Плевен ни позволи да постигнем и безспорно един от най-значимите си успехи в разглеждания период, а именно достигането до значителен брой нови населени места, много от които са малки и изолирани.

Програмата стана разпознаваема  сред културните оператори в цялата страна. Благодарение на опита и добрите резултати на „Изкуство в движение” в децентрализиране на изкуството, Фондация „Арт Офис” затвърди своята позиция на търсен партньор в проекти за развитие на публиките.