Изкуство в контейнер

Изкуство в контейнер

В рамките на трите летни месеца на 2017 – от юни до септември, в подвижни сцени (контейнери) бяха представени различни по характер и жанр събития, сред които литературни четения, кинопрожекции на открито, театрални пърформанси, концерти, детски творчески ателиета, тийнейджърски работилници,  циркови представления и др.

Сред акцентите от програмата са: представяне на съвременна проза от Полша, Чехия, Унгария и Словакия в читалнята на открито; авторски моноспектакъл на Ицко Финци;  театралните спектакли за деца „Каквото дядо прави все е хубаво“ и екологичното куклено представление „Прахоляшка“ и огнено шоу и др.. Всяка събота и неделя от трите месеца в контейнерите за изкуство се представиха различни по жанр изкуства, които в голямата си част включват активно публиката, с образователен или социален характер.

Целта на проекта „Изкуство в контейнер“ е да развие потенциала на Дом на културата „Искър“ като алтернативно място за културни събития, извън центъра на София, както и да привлече нови и необхванати публики за значими културни събития, като направи мост между творческите индустрии на града и периферните зони. За тази цел проектът ще представи ново артистично съдържание, както и паралелна програма от предстоящия Софийски международен литературен фестивал 2017 г. с литературни четения на съвременна проза от страните от Вишеградската четворка (темата на фестивала през месец декември 2017 г.), в сътрудничество с културните институти на Чехия, Полша, Унгария и посолството на Словашката република.

Проектът се осъществи съвместно с  неправителствената организаця  – „Нови публики“ и фондация „Асоциация Информбюро” заедно с ОКИ Дом на културата „Искър“.