Източно европейската платформа за изпълнителски изкуства (ЕЕРАР)

София бе домакин на международна конференция по проблемите на изкуството в градска среда, която се проведе от 26 до 29 септември 2013. Събитието се организира от Фондация „Арт Офис” и Асоциацията за развитие на София със съдействието на Източноевропейската платформа за сценични изкуства (ЕЕРАР) и с финансовата подкрепа на Министерството на културата. В срещата взеха участие чуждестранни и български експерти – артисти, куратори, университетски преподаватели, културни мениджъри от 11 страни на Източна Европа.

Основните въпроси, част от програмата, бяха: Как дефинираме взаимоотношенията на града и неговата култура? Какви стратегии използват артистите, за да отразят/пресъздадат града? Как реагират те на градското развитие, кои са техните публики? Целта на обсъжданията бе да се обмени опит и добри практики при разработване на артистични проекти в градски пространства, като едновременно с това се очертаят проблемите, с които се сблъскват творците в този процес.

Конференцията е инициирана в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019.

Източно европейската платформа за изпълнителски изкуства (ЕЕРАР), от която е част и Фондация “Арт Офис”, предлага различни възможности за артисти и организации – повече може да научите в текста по-долу, както и на техния сайт.

East European Performing Arts Platform (EEPAP) supports the development of performing arts in Central and Eastern Europe and fosters the international exchange of artists, curators and researchers.
We provide grants and organize residency, research and educational programs. Our website publishes news and articles on performing arts in the region, we are also constantly building a database of people and institutions the aim of which is to enable international cooperation and exchange of knowledge and experiences.

You can learn basic facts about us from our animation:

Our database currently consists of 56 performing arts professionals and 92 institutions from 22 countries.

If you wish to stay up to date with our projects and news and events from the region, sign up for our newsletter (on our website http://eepap.culture.pl) and follow us on Facebook and Twitter.

We would be extremely grateful for forwarding this email to any artists, curators or researchers who cooperate with your organization, who focus on performing arts in Central and Eastern Europe and might be interested in EEPAP. We hope that a comprehensive and accurate database will help in forming a closer cooperation between artists and organizations from Central and Eastern Europe and Western European countries.