ALL IN – включващо обучение за глухи артисти и професионалисти с увреждания

От 29-ти до 31-ви октомври Фондация „Арт Офис” в партньорство с Театралния департамент на НБУ, италианската културна асоциация „Фаториа Витадини“, Милано и Съюза на глухите в България организира обучение за обучители, които искат да включат хора с увреждания в дейностите на културни организации и в процеса на създаване на артистични продукти. В обучението се включиха 20 участници представители на глухата общност, представители на институции, културни организации и артисти.

Водещи:

  • Рикардо Оливер е танцьор, част от трупата на „Фаториа Витадини”. Въпреки че е чуващ, той активно се обучава в италиански и международен жестов език и помага при превода в сборни групи. В артистичните си проекти включва жестовия език като част от концепцията на спектакъла.
  • Никита Лимар е от украински произход, завършил е специализирана Академия по изкуствата в Москва. Работил е по различни проекти, включващи жестов език и в момента продължава творческите търсения в Италия.
  • Даниел Бонджуани е италиански глух артист, който развива таланта си в различни посоки. През последните години се стреми да усъвършенства визуален жестов език.

Програмата включваше:

  • Презентация на Рикардо Оливие (Италия) на добри европейски практики за включване на глухи и хора с увреждания в културни и творчески дейности.
  • Представяне на творчески практики на глухи артисти с водещи Даниел Бонджуани и Никита Лимар (Италия)
  • Представяне на спектакъла “Отвъд стената – театрално приключение за глухи и чуващи деца”, режисьор Мила Коларова
  • Индивидуални срещи и дискусии с международните гости и участниците в обучението.

Проектът се реализира от Фондация “Арт Офис” в партньорство с Фатория Витадини, Италия, НБУ, Съюза на глухите в България и с подкрепата на Столична община.