Филмирай!

Инициативата на Фондация „Арт Офис“, Фондация „Култура Аними” и „Консепт Студио“ има за цел да представи пред зрителите в различни населени места пътуваща програма от филми, които са насочени към широка аудитория, без да правят компромис с художественото качество. По-голямата част от включените продукции не са показвани в комерсиалната киномрежа. Програмата на пътуващия фестивал е съпътствана и от различни ателиета, работилници и лектории.

Акцент се поставя върху европейското кино, слабо познатите кинематографии, както и върху творби, предназначени за младежки аудитории. По този начин пътуващият фестивал се стреми да запълни една празнина в програмирането на търговските киносалони и да задоволи вкуса на търсещия зрител. 

ФИЛМИРАЙ! посети Севлиево, Ловеч, Плевен и Казанлък.