Визия за Балканите – творчески поглед към бъдещето на Югоизточна Европа

През март 2012 Фондация Арт Офис участва в организацията на Форума „Визия за Балканите – творчески поглед към бъдещето на Югоизточна Европа”, иницииран от Венецианския офис на ЮНЕСКО, включващ три кръгли маси, посветени на темите кино; творчески подходи към градската среда и иновации във визуалните изкуства.

Събитието се реализира като част от глобалната инициатива на Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова „Културата: Мост към развитие”, като Югоизточна Европа е приоритетен регион в пилотната фаза на инициативата.

Във форума взеха участие над 50 души – представители на Европейската комисия, ЮНЕСКО, творци и мениджъри от България, Румъния, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Турция, Албания, Хърватска, Словения, Гърция, Италия и  др.