Семинар за повишаване на капацитета на малки организации в представянето на техните продукти и развитието на нови публики

През май 2013 г. Арт Офис проведе Семинар за Повишаване на капацитета на малки организации в представянето на техните продукти и развитието на нови публики. Целта на семинара беше да се подобри устойчивостта на проектите чрез обучение на екипите на организациите. Обучението включи подобрявяне на уменията за представяне пред потенциални спонсори, фондове и финансиращи организации, както и популяризиране на културните продукции и привличане на нови публики чрез целенасочено медийно отразяване в подходящи информационни канали. Участие взеха 27 души от 15 организации с различна насоченост (Театрална компания „МОМО”, Сдружение „Трансформатори”, Сдружение за съвременно изкуство и култура „36 маймуни”, Фондация „Еуфония”, „Гараж Колектив”, Молив Арт студио и др.) Проектът бе реализиран в партньорство с Дерида Денс Център.

Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община.