Формулярът по-долу ни позволява да съберем ключова информация за събитията, подкрепяни от Фондация “Арт Офис” и ни позволява дългосрочно да отговаряме на нуждите на независимите артисти.

Моля, попълнете формуляра за всяко участие, подкрепено от Фондация “Арт Офис”. Попълването на формуляра за отчет е част от задълженията на артистите съгласно договора за подкрепа с Фондацията.