Финално събитие на проекта Обединени чрез изкуство

Обединени чрез изкуство: пътеводител на толерантността

На 29 май от 10:30 ч. в галерия „Сердика“ ще бъдат представени резултатите от работата по Пътеводителя за добри европейски практики, които целят положителна промяна и повишаване на толерантността към различни общности чрез изкуство. Проектът е реализиран от Фондация “Арт Офис” и е финансиран по Програма “Европа” на Столична Община. Изследването е заключителният етап от проекта „Обединени чрез изкуство“. Няколкомесечното проучване включва инициативи от България, Великобритания, Ирландия, Чехия, Гърция, Австрия, Швеция, Белгия, Италия и др.

По-рано тази година, двудневен форум събра представители на артистичната общност, които правят постоянни опити за преодоляване на различни видове социално неравенство. Основни лектори на конференцията бяха Алексис Джонсън (Walk the Plank) и Мег Бадорек-Мишчук (Middle Child Theatre) от Великобритания, а сред петнадесетте български примера бяха: „Медея“, PURE, Квартално радио, Премълчаното разказано, Fine Acts, Заслушай се, Театър „Цвете“, Малка Театрална Компания – Габрово, Джобни чародейства, Павилион 19, Изкуство в контейнер, Театрална академия за деца в риск, Широка лъка, Vox Populi. Тази среща спомогна обмяната на опит, но също подчерта ясната необходимост от регулярен диалог за художествените практики, които включват работа с уязвими и маргинализирани общности.

Първото издание на Пътеводителя иска да представи, колкото може по-широко, полето на изкуства, които активно ангажират различни групи и допринасят за преодоляването на изолация, травми и социални стигми. Всички включени проекти са фокусирани върху, т.нар. партисипативно изкуство. Редица изследвания демонстрират позитивните ефекти от тези практики, въвличащи хората от дадена общност като съавтори и съ-създатели на изкуство. Често положителното въздействие на изкуството е свързано с по-широка видимост на дадена уязвимата група и опит за повишаване на толерантността към представителите.

Пътеводителят включва мултижанрови и интердисциплинарни проекти от театъра, психодрамата, танца и различни движенчески практики, кукловодството, цирка. Артистите, които създават тези произведения работят с деца в риск, възрастни хора, мигранти, малцинствени групи, хора в неравностойно положение и местни общности. Често резултатите от този тип артистична дейност са изключително трудни за предвиждане, именно заради процеса на съ-създаване с непрофесионални участници. Тази несигурност не влияе на позитивните ефекти. Смисълът от подобна интеракция в нехудожествена среда е точно в опита за интеграция, съпреживяване, опознаване, сближаване и по-добро разбиране.

Пътеводителят ще бъде публикуван онлайн на сайта на Фондация „Арт офис“ –artoffice.bg. Неговото следващо издание би събрало още проекти и организации, би задълбочило изследването в анализ на различните артистични подходи, устойчивостта на инициативите, дългосрочните ефекти и пътищата за развитие. Подобна карта ще даде по-широка видимост и ще освети все повече добри примери,
които спомагат повишаването на толерантността в обществото.

Проектът „Обединени чрез изкуство“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столичната община Програма „Европа“ 2019 от Фондация „Арт офис“, в партньорство с район „Възраждане“-СО.

Пътеводителя ще намерите тук.