Изкуство в движение

Logo_Izkustvo_v_dvijenieIVD

“Изкуство в движение”

“Изкуство в движение” е програма, която подпомага независимите артисти на България да показват своята продукция в различни градове и пространства в страната. Тя е замислена и разработена от Фондация “Арт Офис”, чиято основна задача е да подкрепя кариерното израстване на млади независими артисти чрез повишаването на техните компетентности и чрез създаване на условия да представят своите спектакли. Програмата се финансира от Фондация “Америка за България” и се администрира от Арт Офис.       

Въпреки че в последните години се забелязва известен напредък, все още независимото изкуство у нас – онова, което се създава извън държавно финансираните сцени – е недостатъчно разпознато, оценено и подпомагано. По тази причина, то има трудности да се срещне със своите потенциални публики. По самата си същност, то се случва извън установените практики на големите структури, артистите нямат стабилни заплати и собствени презентационни пространства, нямат нито специалисти-мениджъри, нито бюджети за промоция и разпространение. Затова животът на независимите представления е по правило изключително кратък. Създателите им разчитат предимно на феномена “от уста на ухо”, т.е. са зависими в голяма степен от подкрепата на приятелски кръгове и вярна публика, която обаче често просто нямат време и ресурси да привлекат.

Програмата “Изкуство в движение” се опитва да им помага да пътуват. Поради някои специфики на българския културен живот, огромна част от независимата продукция у нас се създава в столицата и остава там. По-малките населени места рядко имат шанс да видят иновативни, рискови, търсещи нови форми театрални, танцови и музикални проекти и така се оказват в омагьосан кръг – публиките не познават тези форми, не са подготвени за тях, а местните организатори не могат да си позволят да рискуват финансово, като поканят спектакъл, който може и да не бъде достатъчно посетен.

Тук се намесва Програмата. Тя покрива пътните, дневните и квартирните разходи на гостуващите артисти, така че приемащата страна – била тя община или местен партньор, да има много по-малка начална инвестиция. При необходимост, могат да бъдат отпечатани и флаери за събитието. От друга страна обаче, ние отказваме да покриваме разноските за хонорари, зали, реклама, организация на продажбата на билети и всичко друго, което може да възникне на място. Причините не са само финансови. Ние смятаме, че ако местният партньор направи повече усилия (в това число, като поеме и известен финансов риск), има по-голям шанс да даде най-доброто от себе си за привличане на публика. А въпросното привличане на публика не е очевидно по вече споменатите причини – зрителите рядко се срещат с независима продукция, в нея не участват звезди от телевизионния екран, често тематиката е сложна и изискваща рефлексия, играе се в нетрадиционни пространства и т.н. Така че е необходимо поемането на сериозен ангажимент за разгласа и убеждаване на потенциалните посетители.

Всъщност, чрез Програмата ние си поставяме няколко еднакво важни цели:

– да помогнем на артистите да удължат живота на своите спектакли чрез организирането на допълнителни показвания в други градове;

– да подкрепим техните усилия да създават иновативна продукция, която излиза извън тесните рамки на традиционното изкуство, като при това печелят от труда си;

Но и:

  • да разнообразим културния живот в градовете, в които гостуват спектаклите;
  • да работим за развитието на публиките на съвременното изкуство, като създаваме повече възможности за посещение на такъв род събития.

Естествено, това е сложен и дълъг процес и трябва да сме извънредно внимателни: не можем да очакваме мигновен ефект, като покажем пърформанс от съвременния танц в населено място, в което не е гостувал дори професионален куклен театър. Често независимите артисти са нетърпеливи да покажат творческите си резултати и не избират подходящо място за това. Така се получава двоен негативен ефект – артистите са разочаровани, защото играят пред почти празни зали или хората излизат преди края на спектакъла, а на свой ред зрителите се чувстват неподготвени и не желаят да пробват с нови неща.

Понякога, местни организатори, впрочем, с много интересни идеи за проекти в градска среда, твърдят, че в техния град просто няма аудитория за съвременно изкуство. Ние смятаме, че по-скоро не трябва да сме припряни, а да работим дългосрочно за създаването и развитието на информирана публика. Затова обикновено започваме с детски програми, събития на открито без платен вход и т.н.  Зрителите в малките населени места, които рядко виждат наистина професионални артистични практики, обикновено са удивени от качеството на продукцията и с удоволствие отново биха завели децата си на подобни представления. Процесът е дълъг, но удовлетворяващ.
А ето и малко статистика:
Програмата съществува от 2011 г. и в момента се изпълнява нейния четвърти етап. Досега са изиграни близо 200 представления, като през първата година те са били едва 30, а през миналата достигнаха 77. Общо за четирите етапа посетените селища са 66, като естествено най-многобройни са показванията във Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и т.н., но сме имали спектакли и в Лещен, Рудозем, Равда, Смилян, Момчиловци, Мандрица и др.
Общият брой на зрителите на Програмата е над 30 хиляди, като в първия етап те са били само 3000, за да достигнат 14000 през сезон 2013/2014.
Сътрудничим си също и с фестивали, на които помагаме да допълнят програмата си с независими проекти, защото достъпът до тях е ограничен по познатите вече причини. Досега сме показвали такава продукция на 15 фестивални прояви, между които – големи, утвърдени международни събития като “Варненско лято”, новосъздадени като детският театрален фестивал в Смолян “Забранено за възрастни” и прояви, предназначени за местните общности  като “The Bridge” – Видин.

Работим и с общини, на които предлагаме цялостни програми по определен повод – детска програма за Празника на Варна, Великденски детски празници в Бургас, четиридневен арт фестивал за 24 май в Несебър, първоюнски тържества в Благоевград, Габрово и Приморско, летни детски фестивали в Созопол и Черноморец и т.н.
Не е маловажен и фактът, че по този начин се привличат допълнителни средства за независимите творци. Чрез задължителното изискване за съфинансиране от страна на местните партньори и приемащите сцени, участниците в Програмата само за миналата година са получили хонорари и други възнаграждения за над 17 хиляди лева.

И накрая – Програмата “Изкуство в движение” е единствената схема за вътрешна артистична мобилност в България. Нито Министерството на културата, нито други национални или местни структури не се грижат продукция, създадена в един град, да бъде показана в друг. Това е оставено на индивидуалния интерес и инициатива на търговски субекти, което автоматично изключва рисковите проекти.
Наскоро научихме, че Коалицията на независимата сцена на град Берлин също е решила да създаде финансов модел, по който продукциите на берлинските артисти да се показват в други градове на Германия. Това несъмнено показва, че необходимостта от такава подкрепа не е местен феномен.

Подкрепата за Фондация „Арт Офис” е осигурена от Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Арт Офис” и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.