Стартира проектът ДОСТЪП

С голямо удоволствие споделяме за първи път официалното лого на проекта ДОСТЪП, който в края на миналата година получи финансиране по Едногодишната програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата към Национален фонд „Култура”.

Това лого ще срещате по повод на всички събития, които организираме в рамките на проекта. Той има за цел да подпомогне разпространението на културно съдържание в малки населени места и периферни градски части, да създаде положителни нагласи в необхванати публики към потребяването на изкуство и да предостави обучение на независими културни оператори как по-добре да комуникират своята артистична дейност.

ДОСТЪП е продължение, но и надграждане на досегашния опит на Фондация „Арт Офис” и адресира в еднаква степен независимите артисти, тяхната продукция и връзката с потенциалните им аудитории. 

Поради динамичния характер на културния живот, обусловен от разпространението на Ковид-19, няма да обявяваме по-дългосрочно планираните през годината инициативи. Следете сайта и фейсбук страницата на Арт Офис, за да се информирате за предстоящите събития близо до вас.