Пътеводител за добри практики за партисипативно изкуство с уязвими групи

 

[pdf-embedder url=”http://artoffice.bg/wp-content/uploads/2019/05/patevoditel-FINAL_compressed.pdf”]