От създаването си през 2007 г. Фондация „Арт Офис” работи по проекти, свързани с кариерното развитие на млади творци, изграждане и разширяване на аудиториите за съвременни сценични изкуства и утвърждаване на добри практики в арт мениджмънта. В дейността ѝ са застъпени обучения, семинари, кръгли маси и дискусии, посветени на важни теми от културния живот. Фондацията е партньор на едни от най-големите театрални фестивали, както и на други културни събития с международно участие.