Представяне на резултатите от уъркшопа „Гласът е двигателят на душата”

На 3 април от 18 часа в учебния театър на Нов български университет ще бъдат представени резултатите от уъркшопа „Гласът е двигателят на душата” с Уолтън Уилсън, ръководител на Департамента по актьорско майсторство в Yale School of Drama. Тренингът е разработен така, че да освободи гласа от привичните му психофизиологични напрежения, както и да разшири възможностите, експресивността и гъвкавостта на гласа. В уъркшопа участват студенти от НБУ и професионални актьори.photo photo (1) photo (2) photo (3)