Партньори в България

 

MainLogo_RGB   gerb_sofiaСтолична община MINISTERSTVO KULTURA (3)

Национален фонд Култура
www.mc.government.bg

Държавен културен институт
sic.mfa.government.bg

Център за медийни изкуства Интерспейс
www.i-space.org

Фондация Култ.БГ
www.cult.bg

Център за култура и дебат Червената къща
www.redhouse-sofia.org

Център за съвременно изкуство Баня Старинна, Пловдив
www.arttoday.org

Европейска младежка културна къща Арт хоризонти, Кърджали, Дъждовница
www.krug-bg.org

Регионален ресурсен център за култура ФабриКата, Габрово
www.fabrikata.bg

Фондация Култура Аними
www.cultura-animi.org

Ноднол ЕООД
www.nodnol.bg

Ейт Арт ООД
www.eighthart.eu

Art and blog

www.artandblog.com

Сдружение Бъдеще