„Арт Офис” работи с физически лица (автори, организатори), без да прави разлика по отношение на пол, възраст, етническа, религиозна и расова принадлежност.

„Арт Офис” работи с различни културни институции, без да прави разлика по отношение на тяхната големина, известност и организационна структура (частни, държавни, неправителствени, неформални групи).

„Арт Офис” се стреми да разпространява разнообразни произведения на изпълнителските изкуства, с добро качество и новаторски характер, като не се ограничава до най-авангардните творби в областта.

„Арт Офис” няма да разпространява произведения на изпълнителските изкуства, които пропагандират насилие и расова и/или етническа омраза.

„Арт Офис” се стреми да бъде компетентен и почтен посредник между автора на произведението и организатора.

„Арт Офис” спазва принципите на лоялната конкуренция в отношенията си със съществуващите разпространителски организации в страната.