Дейността на фондация „Арт Офис” се планира в рамките на един сезон.

„Арт Офис” се ангажира с разпространението на произведения на изпълнителските изкуства, само ако те са завършени и са имали публична премиера.

„Арт Офис” прилага гъвкави критерии за избор на продукции, съобразно мястото на разпространение и характера на публиката.

Основните критерии за подбор на продукции за разпространение включват:

  • Художествени и естетически качества на произведението;
  • Мобилност (произведение, което е създадено така, че позволява лесно да бъде премествано и представяно в пространство, различно от основното);
  • Жанрово и видово разнообразие;
  • Наличие на приемаща сцена;
  • Наличие на контекст, който улеснява разпространението (фестивал, преглед, заявен интерес);
  • Наличието на частично финансиране за разпространение на произведението е предимство.

„Арт Офис” не разпространява:

  • Продукции, които са в процес на подготовка;
  • Продукции, които не са показвани пред публика;
  • Продукции, които не са мобилни (създадени са така, че не позволяват безпроблемно преместване и представяне);
  • Продукции в областта на развлекателните индустрии.

Продукциите за разпространение се избират от широк кръг произведения на изпълнителските изкуства по предложения на автори, организатори, експерти и екипа на „Арт Офис”.

Предложенията се приемат от „Арт Офис” чрез регистрация. Информация се събира непрекъснато.

Подборът на продукции за разпространение се извършва от екипа на „Арт Офис”, подпомогнат от експерти.