Фондация „АРТ ОФИС” е агенция за представяне и разпространение на продукции на изпълнителските изкуства (театър, танц и музика) в страната и чужбина.

Тя има за цел да подпомага индивидуални артисти и артистични организации при представяне и разпространение на творчески продукти, като прилага професионален арт маркетинг.

„АРТ ОФИС” работи за развитие на публиката на съвременно изкуство и привличане на млади хора в залите, съдейства за подобряване на институционалната среда и разширяване на възможностите за финансиране на изкуствата в България